Panopticon
 - Arkistossa

Koreografia ja tanssi: Johanna Tuukkanen ja Pirjo Yli-Maunula
Lavastus ja puvustus: Heidi Kesti
Valosuunnittelu ja videot: Ainu Palmu
Äänisuunnittelu: Anssi Laiho
Tuotanto: Flow Productions, Live Umbrella
Yhteistuotanto: ITAK – Itäinen Tanssin Aluekeskus
Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto ja Koneen Säätiö
Maailman kantaesitys: Kulttuuritalo Valve, Oulu 30.1.2015

Tunnemmeko olevamme jatkuvan kontrollin ja tarkkailun alla? Tuottavatko mainosten, kuvien ja yleisesti median tuottamat kuvat kehosta ja ulkonäöstä meille ahdistusta? Miten suhtautua ulkomaisissa muotilehdissä esitettyyn naisiin kohdistuneeseen estetisoituun väkivaltaan ja niin kutsuttuun heroin chic-muotikuviin? Tarkkailemmeko ja kontrolloimmeko itse omia ruumiitamme huomaamatta, toistaen kiltisti kurinpitoyhteiskunnan normeja? Onko tästä kontrollista mahdollista päästää irti ja mitä se voisi tarkoittaa? Voiko sen kanssa leikkiä, saako sille nauraa?
Näitä kysymyksiä ovat asettuneet pohtimaan taiteilijaprofessori Pirjo Yli-Maunula ja tanssitaiteilija Johanna Tuukkanen yhdessä työryhmään kuuluvien valosuunnittelija Ainu Palmun, äänisuunnittelija Anssi Laihon ja pukusuunnittelija Heidi Kestin kanssa. Mitä vastauksia ja lisäkysymyksiä he ovat löytäneet selviää teoksessa, jonka nimi viittaa pyöreään, keskeltä valvottuun vankilaan, Panopticoniin.

Esityshistoria:

30.1.-1.2.2015 Kulttuuritalo Valve, Valvesali (3)
4.2.- 8.2.2015 Sotku, Kuopio (4)
12.6.2015 Paikallisliike, Sotku, Kuopio (1)